Puławskie
Stowarzyszenie
na
Rzecz
Osób
Niepełnosprawnych

Strona używa informacji zapisanych za pomocą cookies. Kliknij po więcej informacji

Strona główna      Stopnie niepełnosprawności      Karta Praw Osób Niepełnosprawnych      Instytucje pomocy społecznej      Przydatne strony internetowe      Realizowane programy      Archiwum      Galeria zdjęć

Zapraszamy na kursy i wykłady1. Agresja, autoagresja      Formularz zgłoszeniowy
2. Warsztat "Praca układu przedsionkowego"      Formularz zgłoszeniowy
3. Kurs 1st. metody fonogestów      Formularz zgłoszeniowy
4. Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem      Formularz zgłoszeniowy
5. Treningi umiejętności społecznych osób niepełnosprawnych      Formularz zgłoszeniowy
6. Klasa jako grupa wychowawcza      Formularz zgłoszeniowy
7. Modyfikacja zachowań niepożądanych przy wyzwaniach rozwojowych u dzieci i młodzieży      Formularz zgłoszeniowy
8. Kursy licencyjne terapii behawioralnej
Stowarzyszenie zostało zawiązane dla profilaktyki, rehabilitacji, edukacji, integracji oraz wspierania osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych. W kręgu działania Stowarzyszenia znajdują się także osoby uzależnione oraz dzieci z rodzin patologicznych.
Od 2003 roku PSNRON prowadzi działania w zakresie kompleksowej terapii osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce i zachowaniu. Wychodząc naprzeciw tym trudnościom Stowarzyszenie oferuje nowoczesne i skuteczne terapie:

- Terapia Integracji Sensorycznej
Terapia SI - to taka organizacja wrażeń (ze wszystkich receptorów zmysłowych), aby mogła być użyta w celowym działaniu i procesach uczenia się. Terapia SI jest określana ,,naukową zabawą".
Efekty terapii SI:
- wzmacnianie rozwojowych funkcji dziecka
- poprawa koncentracji i uwagi
- poprawa koordynacji wzrokowo - ruchowej
- poprawa poczucia równowagi
- poprawa pamięci wzrokowej i słuchowej
- poprawa wiary we własne siły i samooceny
- poprawa umiejętności czytania i pisania
- chęć podejmowania nowych i trudnych zadań


- Terapia Osteopatii Kranialnej
Usprawnia procesy ośrodkowego układu nerwowego i struktur z nim sprzężonych. Terapia przynosi wyraźne efekty:
- w kłopotach z koncentracją
- trudnościach w nauce
- w dysleksji
- w zaburzeniach osobowości
- w nerwicach
- w autyzmie
- w zespołach bólowych
Terapia przynosi pozytywne efekty w chorobach somatycznych.- Terapia Edukacyjno-RewalidacyjnaProwadzone są również szkolenia dla rad pedagogicznych i spotkania dla rodziców.

opracowanie: Z. Smagacz
psnron@gmail.com